Văn bản pháp luật
Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng
Sau khi chuẩn bị tất cả các hồ sơ, giấy tờ, chủ nhà nên đến trực tiếp đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép (tùy quy mô công trình, tùy từng địa phương sẽ được phân cấp quản lý xây dựng) để nghe hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

 

     Kính gửi: ....................................................................................................[2]                        

 

1.  Tên chủ đầu tư: ..............................................................

     Sinh năm: .....................................

     Chứng minh nhân dân số: ....................................................  do ...........................................

     Cấp ngày: ........................... tháng …………………năm …………………

Địa chỉ thường trú:

     Số nhà: ............................... đ­ường: ..............................................................................................

     Ph­ường (xã): ...................... quận (huyện): ..................................

     Số điện thoại:..............................................................................

2.  Địa điểm xây dựng:

     Lô đất số: ........................................ diện tích: ...............................................................................

     Tại số nhà: ............................ đ­ường: .............................................................................................

     Ph­ường (xã): ........................ quận (huyện): ................................

     Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số: ........................................................................            

     do: ......................................  cấp ngày: .....................................

3.  Nội dung xin phép xây dựng:

    Loại công trình: ...............................................................................................................................            

    Diện tích xây dựng tầng trệt: ....................... m2

    Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m): .......................................................

    Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): ................................................

4. Tên đơn vị hoặc ng­ười thiết kế (nếu có): ..........................................................................................

     Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ th­ờng trú của ngư­ời thiết kế: ..............................

     Số nhà: ............................... đ­ường: ...............................................................................................

     Phư­ờng (xã): ...................... quận (huyện): ..................................

     Số điện thoại: .............................................................................

5. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là ............... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

6. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế đ­ược duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯ­ỜNG

             (XÃ, THỊ TRẤN ) [3]

              (ký tên, đóng dấu)

 

 

Tp. Hồ Chí Minh

ngày........tháng.......năm.......

Ngư­ời làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 [1]Mẫu này đ­ợc ban hành kèm theo Quyết  định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân  quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[3] Xác nhận của UBND ph­ờng (xã, thị trấn) nơi xây dựng công trình về nội dung khai ở  mục 2 của đơn

Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Hùng Vương
Hung Vuong architecture and construction., JSC

Hỗ trợ: Mobi, Viber, zalo: 094.669.47.99 ( Xem bản đồ )
 
Vì sao khách hàng chọn chúng tôi?
My status
Nhấn Like để thêm nhiều ưu đãi
fanpage